GÜNEŞ ENERJİSİ

Dünya için Güneş Enerjisi diğer yenilenebilir enerji kaynakları toplamının 1.000 katından daha fazladır ve tüm dünyada 1 yılda tüketilen enerjinin 1.340 katını güneşten sağlamak mümkündür. Günümüzde dünyada toplam yaklaşık 155 GW kurulu güneş enerji sistemleri bulunması karşın güneş enerjisi potansiyelinin (23.000 TW) sadece milyonda 7’si kullanılmaktadır.

Kaynak: Energy Policy 39 (2011), pp. 7290-7297 DOI information: 10.1016/j.enpol.2011.08.052

2014 yılında dünyada tüketilen elektrik enerjisinin yaklaşık %1’i güneş enerjisinden elde edilmiştir. Bu üretimin %80’i Almanya, Çin, İtalya ve ABD ülkelerinde olup, güneş enerjisi teknolojilerinin üretiminde ise Çin %45, Tayvan %16 ve Japonya %11’lik paylara sahiptirler. Tüm Avrupa ülkelerinde ki PV modül üretiminin payı %10, ABD’de %4’tür.

Dünya için bu kadar önemli ve kolay erişilebilir bir enerji kaynağı olan güneş enerjisinin yaygın bir şekilde kullanılamamasının en önemli sebebi yüksek teknoloji ürünler gerektirmesi ve dolayısıyla yüksek kurulum maliyetleridir.

TEİAŞ verilerine göre, 2019 yılı Şubat ayı sonu itibariyle Türkiye’nin elektrik üretim kurulu gücü 89 GW’a ulaşmıştır. Güneş enerjisi 5 GW kurulu güç ile toplam kurulu gücün %6’sını oluşturmaktadır.

Ülkemizin dünya coğrafyasındaki yeri itibariyle, Güneş Enerjisi potansiyeli dünya ortalamalarının üzerinde olup enerji kaynaklarında dışa bağımlılığı azaltabilecek güneş enerjisi kullanabilme potansiyeli (380 GW/yıl) oldukça fazladır. Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023 hedefleri arasında yer alan, yenilenebilir enerji kaynaklarının payının %30’a çıkartılması hedeflenmiştir. Bu hedefe ulaşırken aynı zamanda “Yenilenebilir Enerji Kaynakları için gereken Teknolojiler”in yerli olarak üretilmesi politikası doğrultusunda ülkemizde, güneş enerji teknolojilerini geliştirmek-üretmek ve sürekliliğini sağlamak adına MİLGES projesi için TÜBİTAK öncülüğünde çalışamalara başlanılmıştır.