PROJE BİLGİLERİ

MİLGES 1 Aralık 2014 tarahinde başlayan 36 aylık bir projedir. Proje TÜBİTAK Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) tarafından 1007 programı kapsamında finanse edilmektedir.

Proje kapsamında, ODTÜ Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (GÜNAM) geliştireceği ve Bereket Enerji Üretim A.Ş. tarafından üretilecek fotovoltaik güneş hücre ve fotovoltaik panellerle, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Enerji Enstitüsü (EE) tarafından üretilecek eviriciler ve SCADA sistemleri ürünleri kullanarak (%80 yerlilik oranı ile), Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) Ceylanpınar tesislerinde 10 MW üretim kapasitesine sahip bir güneş enerji santrali kurulacak ve devreye alınacaktır.

Proje kapsamda aşağıdaki işler yapılacaktır;
  • Fotovoltaik hücre teknolojisinin geliştirilmesi (GÜNAM) ve seri üretilmesi (Bereket Enerji Üretim A.Ş.)
  • Fotovoltaik modüllerin üretim süreçlerinin geliştirilmesi (MAM Malzeme Enstitüsü) ve seri üretilmesi (Bereket Enerji Üretim A.Ş.)
  • Fotovoltaik evirici tasarlanması ve üretilmesi (MAM EE)
Projenin önemi;
  • Türkiye bu konuda ilk defa bir yüksek teknoloji ürününde kendi markasını oluşturacak.
  • Bir özel sektör firmasının kendi kaynaklarını kullanarak proje bütçesinden daha fazla miktarda yatırım yapması sağlanacak.
  • MİLGES projesinde yıllık üretim kapasitesi 250 MW olan güneş hücresi ve güneş paneli fabrikası kurulacak. Bu fabrikalarda yüksek eğitimli çok sayıda personel çalıştırılacak.
  • Üretilecek yüksek teknoloji güneş hücreleri yerli ve yabancı piyasada satılabilecek.
  • Elde edilecek ilk başarıdan sonra fabrika kapasitesi 500 MW’yi, yıllık cirosu da 500 milyon doları aşacak.
  • Proje, TİGEM bünyesinde önce 10 MW, daha sonra da 100 MW gücünde güneş enerjisi santrali kurulmasını sağlayacak.