YÜRÜTÜCÜ KURULUŞLAR

Proje kapsamında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, ODTÜ Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜNAM) ve Bereket Enerji Üretim A.Ş. yürütücü kuruşular olarak beraber çalışmaktadırlar.

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ

 • Evirici geliştirmek ve 10 MW için üretmek
 • Güneş Enerji Santrali (GES) SCADA sistemi kurmak
 • 10 MW santral kurmak
 • Fotovoltaik elektrik üretimi için gerekli olan STATCOM özellikli evirici teknolojisi geliştirmek ve üretmek
 • Güneş enerji santrali için izleme ve kontrol (SCADA) sistemi gerçekleştirmek
 • http://mam.tubitak.gov.tr
 • ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi

 • Fotovoltaik hücre geliştirmek
 • Enaz %18 verimli hücre teknolojisi geliştirmek
 • http://gunam.metu.edu.tr/
 • BEREKET ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

 • Fotovoltaik hücre ve modül üretim hatları kurmak
 • Türkiye’de ilk defa kurulacak olan "Fotovoltaik Hücre Üretim Tesisi"nde hücre üretimini gerçekleştirmek
 • Fotovoltaik modül üretimi yapmak
 • 10 MW hücre ve modül üretmek
 • http://www.bereketenerji.com.tr/